RaboResearch Food & Agribusiness публикува годишния си обзор на световния пазар на животински протеин. Африканската чума по свинете (АЧС) ще окаже натиск върху пазара през 2020 г. Тя ще понижи ръста, а също така ще създаде неопределеност на всички пазари, пише MeatInfo. 

Защо Полша избра да произвежда пилета, а не прасета?

Много търговски спорове и проблеми ще провокират неопределеност по отношение на световния пазар на животински протеин. Най-очевидна е търговската война между САЩ и Китай, казва специалистът по глобални стратегии Джъстин Шерард. 

Освен това продължаващият ръст на алтернативните протеини добавя своя доза неопределеност, допълва той. 

В доклада на RaboResearch Food & Agribusiness се говори още за събития в областта на устойчивото развитие, които са малко по-незабележими от горепосочените проблеми.

"Според нас устойчивостта е също толкова важна както и в други области, тъй като тя определя ръста на производството и потреблението на животински протеин през 2020 г.", твърди Шерард. 

Възможности

Най-очевидната област, която предлага нови възможности, е възстановяването след АЧС. Според експертите от Rabobank то ще продължава през цялата година.

Развитието на устойчиво производство е друга посока, в която да се работи, като се използва веригата на доставки и се изпреварят пазарните сигнали.

Трета възможност е инвестирането в текущи търговски потоци. "По този начин може да се ограничи неопределеността и да се осигури постоянен достъп до пазари", заключва Шерард. 

Перспективи за производството

Rabobank очаква ръст на производството на месо в повечето региони през 2020 г. Загубите в производствения сектор в Китай ще превишат ръста във всички други региони, взети заедно. Сектор птицевъдство ще се движи в посока нагоре, а при говеждото месо се очаква стабилност. Всички тези промени ще бъдат незначителни в сравнение със спада, който предстои в производството на свинско месо. 

Регионални перспективи

Северна Америка: Rabobank прогнозира, че производството на всички видове месо ще нарасне през следващата година. Най-силно това ще се усети при свинското месо. На второ място по ръст ще бъде пилешкото. Третата позиция се заема от говеждото месо. Ще растат както вътрешното потребление, така и експортът. 

Бразилия: Ръст на производството отново се очаква при всички видове месо. Основни движещи фактори ще бъдат експортните възможности. В Бразилия и вътрешното потребление ще расте. 

Европа: Производството на пилешко и свинско месо ще се увеличава, което се обуславя от възможностите за износ. Очаква се производството на говеждо месо да намалее в отговор на по-слабо потребление. 

Китай: АЧС доминира в прогнозата, която гласи, че ще има спад на производството на свинско месо през 2020 г. Производството ще расте при другите видове месо, отчитайки недостига на свинско месо и високата цена на този продукт. 

Югоизточна Азия: АЧС вече влияе на производството на свинско месо и в тази част на света. Очаква се болестта да продължи да се разпространява и през 2020 г. Ще има ръст на производството на птиче месо в отговор на влиянието на АЧС. При говеждото месо се прогнозира същото ниво, като вносът ще нарасне.

Австралия и Нова Зеландия: В резултат на намаляването на поголовието в Австралия производството на говеждо и овче месо през 2020 г. ще бъде стабилно, както и цените. Rabobank очаква ръст на производството на говеждо и овче месо в Нова Зеландия на фона на благоприятните цени.