Обемът на световното производство на свинско месо догодина ще намалее с 16,5% до 91,1 млн. тона. До този извод стигнаха анализатори от Industry At A Glance, пише MeatInfo. 

Трудни мерки срещу чумата по свинете във Врачанско

Прогнозата на експертите гласи, че дефицитът на свинско месо в Китай ще се колебае в пределите на 22-25 млн. тона. Както бе и по-рано, в тази страна ще се произведе повече продукция, сравнено със САЩ и Европа. Делът й в общото производството обаче забележимо ще намалее. Ще бъде под 40%. 

графика

През 2014 г. Китайската народна република е произвела рекорден обем свинско месо – 58,2 млн. тона. Очаква се, че през 2020 г. този показател ще се свие до 34,8 млн. тона.

През следващата година Европа и САЩ ще увеличат производството, но то няма да е достатъчно, за да компенсира спада.

Поради дефицита на свинско месо ще расте интересът на потребителите към другите видове месо, в частност пилешко и говеждо.