Българският сусам е високодобивен и по-качествен от вносния - семената му са със значително по-мек и хармоничен вкус, в сравнение с този, който влиза у нас от Индия и Арабския свят. Предимствата му се обуславят както от сортовите характеристики, така и от природно климатичните условия у нас. Три уникални сорта български сусам са създадени през последните години в Института по растителни генетични ресурси “К. Малков” в Садово, съобщи гл. ас. д-р Станислав Стаматов - специалист по маслодайната култура.

 

Последните два сорта сусам, признати през 2009 г. от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, са „Виктория” и „София”. ”. „София” е най-високодобивният - реколтата достига до 300 кг. от дка. „Виктория” и „Милена” дават добиви около 150 – 200 кг. от дка. По данни на ФАО, добивът на сусам, в страните традиционни производителки от сортовете, които се прибират ръчно, са средно около 67 кг от дка. Институтът в Садово поддържа общо шест сорта от културата.

 

Сусамът е изключително подходящ за отглеждане при променящите се условия на климата, изтъкна гл. ас. д-р Стаматов. Приспособява се успешно към условията на околната среда, развива се и дава отлична реколта в сухи райони, благодарение на дълбоко проникващата си коренова система. Устойчив е на високите въздушни температури, в сравнение другите полски култури. Показва висока толерантност към болести, неприятели и към почви с високо рН.

 

Маслодайното растение има и редица икономически предимства, които го правят атрактивно за отглеждане. То може да се засее на мястото на провалени полски посеви - чрез него фермерите да компенсират загубите. Отглеждането и прибирането на реколтата не изисква специализирана техника - извършва се със същото оборудване, което се ползва при останалите полски култури. Сусамът предлага и висока възвращаемост на вложените средства, обясни в заключение гл. ас. д-р Стаматов.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!