Към момента Фонд Земеделие не е налагал санкции за поддеклариране на земеделски площи. Тоест дори Разплащателната агенция да установи по време на теренна проверка по-голяма площ от тази, която е заявена, това не се счита за поддеклариране, а за грешка при очертаването и санкции не са налагани. Това обясни по време на дискусия със земеделски производители Георги Праматаров, началник отдел Идентификация на земеделските парцели в Министерството на земеделието и храните.
 
Сега обаче възниква въпросът – при положение, че от тази година се чертае на правно основание, как ще се гледа на поддекларираните площи?

 
Със сигурност ще има проверки и ще се гледа по по-различен начин на този въпрос, каза Праматаров. На този етап обаче нито МЗХ, нито ДФЗ – РА може да каже какви точно ще са проверките, защото в момента всички сили са насочени към това да бъде подготвена Кампанията по очертаване, а не тази по проверки, кръстосано съответствие и оторизация на плащанията.
 
Най-добрият вариант  при очертаването на такива площи, според Праматаров е всичко, което излиза извън споразумението, тоест отсечено е предварително при направата на споразумението, защото попада в неземеделски физически блок (дерета, пътища и т.н), и фигурира като правни основания, но не и като физическа земя на полето, да бъде очертано без да се отбелязва някаква схема. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!