Съществува минимален риск от навлизане на вируса на шапа по чифтокопитните животни у нас през тази година, но заплахата не бива да се пренебрегва. 

Нова наредба: Обезщетения за животновъдите при зарази

България е със статут на свободна от шап по чифтокопитните животни от 2 януари 2018 г. В същото време стадата от овце в районите край българо-турската граница се разглеждат като стражеви (сентинелни) за редица трансгранични инфекции, включително и за шапа. 

Картината на разпространението на инфекцията в съседна Турция, Близкия Изток и Северна Африка е представена в ново научно становище „Оценка на риска от проникване на вируса на шап по чифтокопитните животни на територията на България“ от проф. Георги Георгиев, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

„Eпизоотологичните проучвания показват малка вероятност за циркулация на вируса на шапа при диви животни в Тракия. Най-вероятно епизоотията е затихнала през юли 2011 г. в областите на България и Турция, обект на интензивен серологичен и вирусологичен надзор“, отбелязва ученият. 

От друга страна интензивният трафик на автомобилните превози при установяването на „зелените коридори“ в рамките на кризата с коронавируса COVID-19 може да спомогне за евентуално проникване на инфекция с вируса на шап у нас от Анадола или Близкия Изток. 

Проф. Георги Георгиев: „Дезинфекционните установки на трите ГККП - Капитан Андреево, село Лесово и град Малко Търново, работят на трисменен режим и това намалява степента на риска.“

Преградното съоръжение по границата с Турция, изградено като средство срещу нелегалната миграция, също намалява опасността от трансграничен пренос на вируса на шапа от диви животни.

Ето и някои препоръки на ЦОРХВ за практиката:

Съществуващият, макар и нисък риск от проникване на заболяването шап по чифтокопитните животни на територията на страната определя необходимостта от непрекъснат активен надзор, като се разшири обхватът и се актуализира географското разположение на сентинелните стада, без те да се ограничават само в рамките на граничните райони с Турция. 

За рискови точки за проникване на шапа в България трябва да се считат всички ГКПП, през които се осъществява търговия с живи животни или продукти от животински произход. 

Качествен периодичен анализ и картографиране следва да се прилага при оценката на рисковете от проникване и разпространение на шап и други  трансгранични болести по животните от Северна Африка и страните от Магреб (Алжир, Тунис, Мароко, Мавритания, Либия, Египет, Судан) и извън техните граници (Сенегал, Чад, Судан) към България и ЕС. 

Картите на рисковете може да бъдат използвани за разработване на програми за наблюдение не само на екзотичните шапни вируси, но и за други трансгранични болести по животните, за да се оптимизират ресурсите на ветеринарните служби, разположени в основните рискови зони. 

Центърът ще продължи да наблюдава епизоотичната ситуация в Турция за заболяването шап по чифтокопитните, както и епизоотичната ситуация в Близкия Изток и Африка.