Правителството прие днес нова Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собственици на животни, умъртвени в случаи на заразни заболявания.

Криза: Ветеринари искат оставките на шефа на БАБХ и на зам.-министър

Обезщетенията ще бъдат изчислявани индивидуално от независими оценители, като сумите по видове животни не могат да надхвърлят определени стойности, валидни за целия Европейски съюз.

Новата Наредба се издава по Закона за ветеринарномедицинската дейност и определя възможностите за намаляване на обезщетенията за собствениците на животните в определени размери.

Коефициентът на редукция може да бъде в размер на 10 %, 25%, 50% или 75% от размера на обезщетението при установяване на различни нарушения от страна на животновъдите.

"Основната цел на Наредбата е ефективно разходване на бюджетните средства, предвидени за обезщетяване на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, в които животните са принудително умъртвени", коментира правителствената информационна служба.

Обезщетения се полагат на собствениците на умрели животни, когато смъртта е настъпила след датата на обявяване на съмнение за възникване на епизоотия, а също и на животни, които са били умъртвени за поставяне на диагноза.

Пари от държавата се полагат също за заразени и контактни животни, унищожени за ликвидиране на инфекции. Обещетения се дължат и за животни, които са загинали след ваксинация.

Обезщетенията ще се изплащат за ограничаване и ликвидиране разпространението на особено опасни заразни заболявания чрез умъртвяване или унищожаване на съответните животни.

Помощта ще се предоставя и при смъртност, възникнала след датата на обявеното съмнение за наличие на болест от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Напълно лишени от обезщетения ще бъдат собствениците на нерегистрирани животновъдни обекти.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отпускат държавна помощ за кланиците за изкупено агне

ПРСР: Безплатна помощ за животновъди по подмярка 6.3

Овцевъдите не се предават