Храните, които се внасят в България, ще трябва да имат официален сертификат, че са еднакви с продуктите, продавани в страната на произход. Това е една от промените в Закона за храните, които група от 30 народни представители от левицата внесоха в Народното събрание.
 
 
„Не се разрешава пускането на пазара на храна, произведена извън територията на Република България, без сертификат, издаден от официален контролен орган в държавата, където е произведена храната, с който се удостоверява, че храната е идентична на храната, която се търгува на нейна територия. Сертификат се издава за всяка една производствена партида", гласи един от предложените текстове.
 
Предвижда се също всеки сертификат да се вписва в публичен национален регистър, който да се води от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
В мотивите си вносителите обясняват, че въвеждането на сертификатите и на регистъра ще помогне също за изпълнението на една от препоръките на Европейския парламент за бързо трансгранично сътрудничество и обмен на данни за нелоялни търговски практики.
 
Производителите на храни на територията на България ще бъдат длъжни да произвеждат съгласно техническата документация на храната, чиято марка е регистрирана първа. Когато марката е регистрирана първо в България, а след това в други страни, сертификат няма да се изисква.
 
Проектът предвижда и тежки глоби за всеки, който предлага храни с по-ниско качество или без сертификат. Идеята е те да бъдат повишени до максималния им размер в закона.
 
 
„Който търгува или внася в страната храни, за които няма издаден сертификат или за които се установи, че не отговарят на посочено в сертификата, ако не подлежат на по-тежко наказание, се наказват с глоба от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 40 000 до 50 000 лв.“, гласи едно от предложенията.
 
Двойно по-високи са наказанията, предвидени за фирми и еднолични търговци. За същите нарушения на тях ще се налагат имуществени санкции от 40 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение - от 80 000 до 100 000 лв. БАБХ трябва да създаде регистъра на сертификатите в 6-месечен срок от влизането в сила на промените в закона, стана ясно от проекта.
 
„Целта на промените в закона е да се гарантира идентичност на предлаганите продукти, както по отношението на качеството, така и по отношение на състава. В този смисъл са и препоръките на доклада на Европейския парламент за промяна на законодателството, на ниво ЕС и за всяка отделна държава“, обясняват вносителите в своите мотиви.
 
Те подчертават, че България е една от страните, в които по категоричен начин е установен „двоен стандарт" за голям брой храни.
Асоциацията на индустриалния капитал в българия (АИКБ) ще представи утре, 18 септември, свой проект за промени в Закона за храните, който е насочен срещу нелоялните практики на някои производители и търговци в ЕС.