Възможности и предимства от сдружаването на земеделските стопани. Това е темата на семинара, който организират от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), заедно с Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели (НСМСФП). Събитието ще се състои в Русе на 29 ноември от 9:30 ч.
 
 
На семинара Ивана Мурджева от НСМСФП ще представи на земеделските стопани сдружения на производителите. Ще бъдат изложени предимствата и отговорностите при сдружаването.
 
Мурджева ще запознае гостите с браншовите организации на производители – участници в процеса за насърчаване на сдружаването, използване на сдружаването като механизъм за ефективно развитие на местните структури.
 
Експертите от Териториален областен офис на НССЗ пък ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.
 
Събитието е безплатно и ще се проведе в Русе, площад "Свобода" 6, зала „Свети Георги“, (сградата на Областна администрация - Русе).