Семинар на тема „Европейски изисквания, норми и стандарти при замразяването на плодове и зеленчуци” ще се проведе в гр. Хисар на 21-22 ноември 2013 г., съобщават от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

По време на семинара ще се дискутират въпроси, свързани с използването на хладилни системи, спазването на изисквания за безопасност и опазване на околната среда и на т.нар. „хладилна директива” (Директива EN 378/2). На участниците ще бъдат представени изисквания и добри практики при определянето и доказването срока на трайност на замразени плодове и зеленчуци, смеси, готови ястия, както и микробиологични изисквания, изисквания към опаковките и транспорта и др. Водещите лектори са от JBT – г-н Бранко Панцер и г-н Стафан Сундстен.

Това е първият обучителен семинар по проект „Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци“, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕС.   


© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!