Темата за селекцията и производство на пчели майки в България ще бъде представена на семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) - Видин, Аграрен университет - Пловдив и Пчеларско дружество „Димитър Балев"  - Видин.

Зърнени борси: Облаците се разсеяха, цените тръгнаха нагоре

Събитието ще се проведе на 30 септември, петък, в град Видин, ул. „Рибарска“ № 12, етаж I. Семинарът ще започне от 16:30 часа и се очаква да продължи до 19:00 часа.

Участниците ще се запознаят с проблемите, свързани с отравянето на пчелите от използваните пестициди, а специално внимание ще бъде обърнато върху методите на селекция и производство на пчелни майки в личния пчелин.

По време на втората част на семинара присъстващите ще научат за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. и ще бъдат информирани за това, какви са възможностите за подпомагане на сектор „Пчеларство“ по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са:

►  Влияние на използваните пестициди върху здравето и живота на пчелите;

►  Дискусия и представяне на мнения и въпроси от участниците;

► Селекция и  производство на пчелни майки в България;

► Очаквани условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. и възможностите за подпомагане на сектор „Пчеларство“ по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Програма и покана за събитието може да видите тук.