Неотдавнашен доклад на експерти от правителството на Франция потвърди рентабилността на по-екоустойчивите ферми и предлага да се преразгледа методиката за разпределение на субсидиите, които предвижда Общата селскостопанска политика на ЕС. Целта е да се поощри екологичното селско стопанство. В хода на проучване експертите са установили, че преходът от традиционно към биопроизводство води до повишаване на рентабилността в някои отрасли, информира euractiv.com.

От развитието на агробизнес до фалирането му са нужни само 2 месеца

В доклада се казва, че по-„зелените“ ферми са изгодни както от екологична, така и от икономическа гледна точка. Експертите заключват, че т.нар. агроекологичен модел е рентабилен в средносрочна перспектива и биофермите дори са по-изгодни, отколкото традиционните.

Агроекологията представлява интегриран подход, който предвижда изучаване на екологичните процеси в земеделските производствени системи. Агроекологичните технологии обхващат такива заимствани от природата способи като диверсификация на културите, покривни култури и т.н. По този начин се оптимизира използването на природните ресурси и се понижава потребността от използване на синтетични пестициди и торове.

Изследователите са единодушни -  агроекологичните ферми като цяло демонстрират в средносрочна перспектива по-добри резултати, сравнено с традиционните. Към първите се причисляват и биофермите. Повечето биоферми (във Франция те са 41,2 хил., обща площ 2 млн. ха) са подобрили своите икономически резултати, преминавайки към биологична технология. Средно доходността е скочила с ¼.

Този показател за различните отрасли варира. Най-висок е при лозарството. От базата на данни на Френския национален статистически институт, публикувани през 2017 г., става ясно, че оперативната печалба при биолозарството възлиза на около 6000 евро/ха. Тук не влизат получените субсидии, предвидени от ОСП. При традиционното земеделие този показател е 3500 евро/ха.

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Ще попречи ли COVID-19 на проектите за биоземеделие?

Общински парцели ще се дават за биопроизводство

Платформа за биоземеделие - вече и на български