Създаване на международна партньорска мрежа за биопродукция от няколко страни, обучаване на земеделски стопани и възможности за сертифициране на производството - това са само част от дейностите на проект за биологично земеделие, по който е започнала работа МИГ "Балчик – Ген.Тошево".

Фермери харчат пари от все още неодобрени проекти

Групата спечели подготвителната мярка по проекта, която насърчава сътрудничеството между местните инициативни групи от Кипър, Испания и България.

"Идеята е да се свържем с нашите партньори от двете средиземноморски държави, за да подпишем споразумение за съвместни прояви в областта на локалното органично производство", съобщи експертът Галина Няголова и уточни: "За съжаление, заради COVID-19 се налага да отложим с поне 6 месеца дейностите по подготвителната мярка и подписването на споразумението между трите инициативни групи”. 

Партньори на добруджанци са производители от Кипър и Испания - страни, в които има утвърдени традиции в биологичното земеделие повече от 20 години. Съвместно с Агенцията за развитие на Ларнака и Фамагуста и Асоциация за интегрирано развитие на Мадрид местните стопани ще търсят начин да разчупят интензивното производство в региона.

Съгласуването на съвместните действия и работата по проекта обаче се отлагат най-малко с 6 месеца заради пандемията от коронавирус. 

"Миналата година подписахме споразумение по друг проект за селски туризъм. Дейностите по него са насочени към изнасяне на туризма от морето към вътрешноста на територията на съответната МИГ – у нас, в Италия и Испания", разказва още Галина Няголова. "С тях вече разписахме споразумение, но в момента и по този проект не може да се работи", допълни експертът. 

Миналия месец местната инициативна група приключи прием по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопанска продукция. В момента се приемат проектни предложения по подмярка 6.4 за неземеделски дейности. "Имаме сериозен интерес в сравнение с първия прием. Очакваме поне 10 проектни предложения", допълни Няголова.