В ход е сеитбата на есенните култури за реколта 2022, но по всичко личи, че се движи с по-бавни темпове. На този ранен етап площите с пшеница, ечемик и тритикале са с между 72% и 79,5% под миналогодишните, показват последните оперативни данни на Министерството на земеделието, актуални към 30 септември.

Кризата с торовете

За сметка на това засетите площи с маслодайна рапица са с 27,7% повече на годишна база, или 483 270 дка. При ръжта увеличението е над два пъти, но там пък става дума за едва 1780 дка. 

Закъснението в агротехническите срокове за сеитбата се дължи най-вече на задълбочилата се лятна суша, която продължи и в началото на есента. Затова условията бяха крайно неблагоприятни за провеждане на дълбока оран и предсеитбена обработка на площите, коментира агрометеорологът Дукена Жолева за БНР.

Тя припомни, че за месец октомври като цяло синоптиците предвиждат поднормени валежи. Въпреки това в края на първото десетдневие се очаква да настъпи подобрение за провеждане на предсеитбената подготовка. 

Температурите също се прогнозират да бъдат около и под нормата. На много места в полските райони ще има дефицит на почвена влага и той ще бъде лимитиращ фактор за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на засетите култури, предупреди Жолева.

В края на месеца е задължително есенните посеви да се обследват за наличието на полска полевка. През третото десетдневие се очакват по-високи температури и това относително сухо време ще бъде предпоставка за увеличение на популацията на този вредител. Ако това се случи, е необходимо да се поставят примамки на входовете на колониите.