Жътвата на слънчогледа е към финала си, като към 30 септември са реколтирани 84,0% от площите, прибрани са 1 682 491 тона, а средният добив е 239 кг/дка. Но тъй като редовно ни сигнализирате, че статистическите данни на Министерството на земеделието се разминават с реалните от полето, решихме да направим собствено проучване с тематична анкета.

Кризата с торовете 

На въпроса: „Какви са средните Ви добиви от слънчоглед за 2021 г.?“, са отговорили 282 читатели на Агри.БГ, които очертават една шарена картина. Отговорът фаворит е до 150 кг/дка, посочен от 24% от участниците.

Като цяло обаче разликата между отделните категории е едва доловима, затова ги изреждаме подред: 19% са посочили добиви между 250 и 300 кг/дка, 17 % – между 200 и 250 кг/дка, 14 % – между 150 и 200 кг/дка, 12 % – над 400 кг/дка, 11 % – между 300 до 350 кг/дка, и 5 % – между 350 и 400 кг/дка.

Междувременно Областните дирекции по земеделие продължават да излизат с актуални данни за ожънати площи и прибрани количества по райони. Като цяло, навсякъде се твърди, че положението е по-добро от миналата година, но спрямо очакванията на стопаните – едва ли. Дъждовете напролет им дадоха надежда, но продължителната суша през летните месеци сякаш ги попари.

Шумен

До момента са прибрани 75,8% от общо 384 070 дка, засети със слънчоглед. Стопаните проявяват все по-голям интерес към маслодайната култура предвид на това, че са увеличили площите с 28 700 дка. Добитото количество е със 7 272 тона повече спрямо миналата година, когато е било 73 682 тона. Средният добив засега е 253 кг/дка при 187 кг/дка през 2020 г.

Добрич

Към 30 септември са реколтирани 825 300 дка от общо 869 701 дка в областта. Средният добив е около 294 кг/дка. Жътвата е приключила в пет от общините – Балчик, Каварна, Добрич, Генерал Тошево и Шабла.

Разград

Реколтираните със слънчоглед масиви са 273 070 дка от засетите 311 950 дка. Производството досега надхвърля 71 600 тона. Стопаните прибират средно по 262 кг/дка при 217 кг/дка по същото време преди година.

Търговище

Вече е прибрана продукция от над 64% от площите при засети общо 248 150 дка. Добити са 38 143 тона при среден добив от 239 кг/дка. За сравнение миналата година той е бил 194 кг/дка. Тогава и реколтираните площи са били по-малко – 222 000 дка, от които са произведени 43 108 тона.

Бяла и Русе

В Бяла средният добив от засетите 34 600 дка е 292 кг/дка при миналогодишни 255 кг/дка. По-добри резултати отчитат в Община Сливо поле, където средно се добиват по 300 кг/дка спрямо 230 кг/дка за 2020 г. Същият среден добив е и в Ценово спрямо 187 кг/дка за миналата година. Най-бавно върви жътвата в Борово с ожънати едва 52% при среден добив от 265 кг/дка.