Очакваме Министерството на земеделието (МЗХГ) да подкрепи сдружаването, което ще осигури сигурност и на институтите, и на производителите. Това заяви председателят на Селскостопанската академия (ССА) проф. Мартин Банов в Кнежа, цитиран от БТА.

Мнение: Поземленият данък ще подпомогне поливното земеделие у нас

По думите му в момента по европейските насоки за новата ОСП се изисква всеки стопанин да получи субсидия, като преди това му се направи изследване на земите, които той използва, и му се дадат препоръки как да ги тори. 

"Ние имаме предимството да познаваме територията на България, състоянието на почвите и климата, тъй като имаме 29 звена в цялата страна. Надяваме се Академията да изпълни тази задача, което би означавало да получи допълнителни средства", посочи той.

Проф. Банов сподели, че желанието на научната общност е държавата да ги припознае и финансира като изпълнители на задачи, полезни за нея. За тази цел Академията е разработила идеи. 

Една от тях е създаване на сдружения - клъстери, в които на върха да бъдат преработвателите, отбеляза председателят на ССА.

Проф. Банов припомни проблема с размера на бюджета на Академията. Той не достига също за заплати на служителите в системата, които са 1800 човека, като 500 от тях са научни работници. 

"Нужни са около 32 млн. лв, за да можем да дадем заплатите, а в момента субсидията е 27 млн. лв. Затова се стараем да предложим конкретни задачи, които да изпълним, за което да получаваме финансиране", изтъкна той.