На 10 декември  (понеделник) в град Хасково ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институтът по животновъдни науки в Костинброд.
 
 
Темата на семинара е „Дейности в пчелина благоприятстващи продуктивността на пчелните семейства“, посочват организаторите на семинара. 
 
Доц. д-р Пламен Христов от института в Костинброд ще запознае присъстващите с особеностите на храненето на пчелните семейства през зимните месеци, как да се предотвратят роевите състояния и каква да бъде подготовката за основната паша. 
 
От своя страна експертите от териториалното звено на службата за съвети ще представят на гостите какви са възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР – 2014-2020 г.). 
Началото на семинара е обявено за 17:00 ч., като мястото на срещата е залата на регионалния офис на НССЗ в град Хасково.