Утре – 7 март 2019 г., в град Пловдив  ще се проведе съвместна информационна среща -семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Институтът по животновъдни науки в Костинброд и Общинско пчеларско сдружение „Акация 1899“ – Пловдив. 
 
 
Темата на семинара е „Пролетно развитие на пчелните семейства в различни системи кошери”, посочват организаторите в поканата си. 
 
На информационната среща доц. д-р Пламен Христов от Института по животновъдни науки ще запознае присъстващите стопани с пролетното развитие на пчелните семейства в различните системи кошери, както и с подбудителното подхранване на пчелите. Лекторът ще представи методите за установяване на здравословния статус на пчелните семейства през пролетта и добри практики за борба с акара и нозематозата, посочват организаторите. 
 
Експертите от териториалната дирекция на службата за съвети в земеделието в Пловдив ще разговарят със земеделските производители за възможностите за подпомагане на пчеларите по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). 
 
Срещата ще се проведе в град Пловдив, залата на Общинско пчеларско сдружение „Акация 1899“ - Пловдив, ул. “Весела“ № 31.