Националното хранилище за селскостопанско образование (NaRA) ще гарантира устойчивост на сръбските фермери. Това е един от проектите, които страната в партньорство в Националната служба за съвети в земеделието е подхванала. 
 
 
„Тази платформа ще даде възможност да свържем всички заинтересовани страни в селскостопанското образование. Предвидени са онлайн курсове и учебни материали, обучения на живо, резултати от изследователски проекти и различни бази данни. Цялата информация ще бъде достъпни в NaRA след края на проекта“, обясни Снежана Янкович, директор на службата за съвети в Сърбия пред Фермер.БГ.
 
Имаме общо 35 центъра в Сърбия, през тях нашите специалисти комуникират директно с фермерите, добави експертът.
 
По думите й общо с консултантска дейност в службата са заети малко над 200 души. Те обслужват и съветват около 30 хил. регистрирани земеделски производители. 
 
„Освен, че даваме съвети, ние провеждаме и обучения за нашите служители. Имаме различни степени на обучение, включващи от 15 до 20 модула в различни направления – млечно, месодайно, растителна защита, растениевъдство, биологично земеделие и т.н. 
 
Имаме и модул, който е по европейски стандарт, с него обучаваме нашите фермери как да прилагат научните достижения в стопанството си, с цел да стават все по-конкурентни на пазара и все по-продуктивни във фермата“, каза Янкович.
 
Специфични цели са този вид обучение са да подобрят качеството и наличието на професионално селскостопанско образование и да укрепят професионалните и педагогически компетенции на експертите, работещи в службата за съвети.
 
„Нещата, които все още трябва да направим, е да оптимизираме обучението на нашите експерти, за да могат те да споделят своя опит и с други служби, в други страни. Това е един много по-евтин вариант, отколкото ако викаме европейски експерти, които да ни обучават“, категорична е Янкович.