Подписването на договори по проектите на младите фермери по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани на ПРСР 2014-2020 ще започне от понеделник, 11 януари. До средата на февруари ще бъдат подписани договорите  до бюджета от 35 млн. евро. Това каза на въпрос на Фермер.БГ изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Румен Порожанов. 


 
Според директора на Фонда една от причините за забавянето на договорите с бенефициентите по мярката са злоупотреби, на които се е натъкнал Фонда с проекти за зайци и пъдпъдъци. Такива проекти ще отпаднат, категоричен е Порожанов. По отношение на забавянето на разглеждането на подадените заявления по подмярка 6.1 Порожанов обясни, че в края на 2015 г. приоритет за Фонда беше разплащането на реализираните проекти по ПРСР 2007-2013 г. 
 
Фермер.БГ припомня, че в края на ноември ресорният зам-министър Васил Грудев съобщи, че според графика на МЗХ до 5-то число на месец декември трябваше да започне подписването на договорите по мярка 6.1 Млад фермер. 

Темата можете да следите и коментирате и във форума на Фермер.БГ:

Ранкинг по мярка 6.1./2015