Ръст, макар и минимален, се отчита в цените на едро при агнешкото месо, сочи седмичният анализ на аграрното ведомство.

Кои животновъди са с най-голям шанс за субсидии по подмярка 5.2?

В рамките на изминалата седмица (12 – 19 август 2020 г.) цените по веригата на предлагане на агнешко месо в страната като цяло се задържат на нивата от предходната. 

Само при търговията на едро във Велико Търново се отчита промяна на стойностите на седмична база, изцяло в посока нагоре – повишение с 0,7%.

Цяло агне

Цените на едро на цяло агне се запазват най-ниски в Сливен и Ямбол (13,67 лв./кг), а най-високи – в Благоевград (15,25 лв./кг). В търговските обекти на Смолян цялото агне може да се купи на цени от 13,00 лв./кг, а във Враца и Монтанадо 15,55 лв./кг. 

Средно за страната, цената на едро е 14,30 лв./кг, с минималните 0,1% над нивото от предходната седмица. 

Също така цената на едро на цяло агне е с 0,25 лв./кг по-висока от тази на дребно в по-малките магазини. 

Агнешки бут 

Средната цена на едро на агнешки бут за страната се задържа на ниво от 15,02 лв./кг, а стойностите по области - в интервала от 14,00 лв./кг (Пазарджик) до 16,94 лв./кг (Варна). 

Отново във Велико Търново е регистрирана малко по-висока цена на едро на продукта- 0,7% увеличение.

“Липсата на предлагане на продукта в големите търговски вериги във Варна, Добрич, Пловдив и Шумен, където през предходната седмица бяха отчетени едни от най-високите стойности за страната, води до понижение на средната цена в тези търговски обекти за страната с 1,2% , до 16,09 лв./кг.”, регистрира анализът.  

Агнешка плешка

Цените на едро на агнешка плешка остават най-ниски в Габрово (13,70 лв./кг), а най-високи – във Варна (16,00 лв./кг). Във Велико Търново продуктът поевтинява с 1,1% на седмична база, което води до понижение на средната стойност на едро за страната с 0,1%, до 14,65 лв./кг.

Средно за страната, цените на едро на продукта са с 0,19 лв./кг по-високи от тези на дребно в големите търговски обекти и с 0,15 лв./кг по-ниски от тези в другите търговски обекти.