От 3 април до 3 май със специална заповед на министъра на земеделието беше наложен засилен контрол върху всички пратки с пшеница, царевица и слънчоглед, които влизат в страната с произход Украйна. 

Гласувайте: Как се справяте с кризата при реализацията на мляко?

„За този период всички пратки от Украйна бяха подложени на фитосанитарен контрол, който по същество включва документална и идентификационна проверка, вземането на проби и лабораторен анализ за наличие на карантинни вредители, както и за качествените показатели на зърното“, информира д-р Татяна Николова, началник отдел в Дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ в разговор с Агри.БГ. 

Тази дирекция е извършила пробовземането от пратките с произход Украйна, като всички изследвания са правени в акредитирани лаборатории.

За карантинни вредители анализите са направени в Централна лаборатория карантина на растенията, която е към БАБХ. Лабораторията, която извършва качествени показатели е Централната лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи. Централната лаборатория за ветеринарно-санитарна експертиза и екология се ползва за други изследвания. Включени са и други акредитирани лаборатории, които са определени да извършват изследвания за целите на официалния контрол. 

„Проверявани са както фитосанитарните документи, с които пратките влизат, така и на всяко транспортно средство е извършен контрол и от всяка партида са взети проби за качество на зърното“, уточнява експертът. 

За този период са контролирани над 11 000 т слънчоглед, който е влязъл с произход Украйна. При проверките не са установени документални несъответствия. 

„При направените проверки във връзка със складовите неприятели само в една пратка слънчоглед са открити живи складови неприятели. Тази пратка е подложена на лабораторен анализ, но не се касае за карантинни вредители. Пратката е върната и не е допусната за реализация“, каза още д-р Николова. 

Над 351 проби са изследвани за пестицидни остатъци, тежки метали, ГМО и радиоактивност. В нито една от тях не са установени несъответствия.

Всички пратки, които са влизали в страната в този период са били поставени под възбрана и след излизането на лабораторните анализи, автомобилите са пускани за движение.

„Такъв контрол се е провеждал и преди изричната заповед на изпълнителния директор на БАБХ“, уточни д-р Николова. 

След влизането в сила на забраната за внос в страната няма внос на зърно от Украйна (към средата на миналата седмица), според официалния отговор на Българска агенция по безопасност на храните.

Запитването на Агри.БГ беше провокирано от сигнали на наши читатели от граничните райони, където се извършва основният внос, за наличието на опашки от тежкотоварни автомобили. 

Известно е, че след въвеждането на забраната остана в сила, възможността да се извърши импорт по предварително сключени договори. Родните земеделци обаче изпитват силни съмнения, че има опасност част от зърното да постъпва с фалшиви документи. За тях е необяснимо също така колко много предварителни договори е имало сключени, като виждат колоните от автомобили, преминаващи границата ни.