Първото за тази година огнище на птичи грип у нас е открито във ферма за патици в град Раковски, обявиха ветеринарните власти.

В очакване на птичи грип

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира днес, 17 февруари, първо огнище през 2020 г. на Инфлуенца по птиците в България.

Националната референтна лаборатория потвърди огнище на високопатогенна Инфлуенца H5N8 в животновъден обект за отглеждане на патици в гр. Раковски, област Пловдив. При регистрирането на огнището във фермата са се отглеждали 5 830 патици-мюлари от четири възрастови групи.

Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Паскал Желязков за обявяване и мерки за контрол на огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците.

Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички засегнати и контактни птици в животновъдния обект под официален надзор и по начин, който не допуска разпространяване на болестта - както изисква Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Определени са 3-километрова предпазна зона (гр. Раковски) и 10-километрова наблюдавана зона около животновъдния обект (община Брезово - с. Отец Кирилово, с. Драганово, с. Борец, с. Пъдарско, общ. Раковски – с. Момино село, с. Стряма, с. Шишманци, с. Болярино общ. Калояново – с. Главатар, общ. Марица – с.Ясно поле, с. Манолско Конаре, с. Трилистник). 

В 3-километровата зона са разположени 25 ферми с птици  (136 669 патици-мюлари ), а в 10-километровата зона - 24 ферми с птици  (167 349 патици-мюлари и 127 550 кокошки).

В зоните и навън от тях търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца за човешка консумация се извършва под официален контрол.

Птичи грип – какво трябва да знаят фермерите?

Забранено е организирането и провеждането на панаири, пазари и изложби за птици. Не се допуска също разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.

Последното огнище на заболяването в България беше регистрирано през април 2019 г.

В страната се изпълнява засилен надзор в птицефермите. Това е наложено още през 2018 година със сътрудничеството на индустрията, в резултат от кризата с Инфлуенца през последните години. Надзорът цели ранно откриване и бързо отстраняване на инфектирани птици, поддържане на здравословен статус в птицефермите.

Със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 23 януари 2020 г. беше наложено привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички региони в България по отношение на болестта Инфлуенца по птиците.

Забранено беше отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории.

Проведени са срещи с представители на индустрията на водоплаващите и кокошевите птици, провежда се информационна кампании за собствениците на домашни птици, ловците, ветеринарномедицинските специалисти за спазване на мерките за биосигурност, и за незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност. 

Огнища на същия щам високопатогенна Инфлуенца H5N8 на територията на Европа се регистрират от края на 2019 година. Нотифицирани са 31 огнища при домашни птици - Полша – 20 ферми и задни дворове; Словакия - 3 лични стопанства; Унгария – 4 огнища; Румъния – 2; Чехия  - 1; Украйна - 1.