Народното събрание прие на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Предстои обнародването му в Държавен вестник, съобщиха от аграрното министерство.

Заради биосигурността: Готвят по-солени глоби за стопаните

Промените касаят режима за регистрация на личните стопанства, който ще бъде облекчен и безплатен. Идеята е да се намали административната тежест за стопаните. 

Отпада изискването те да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). За да е по-лесно, то ще се подава при кмета или кметския наместник, който, от своя страна, ще го предаде в ОДБХ в срок до 10 дни. 

Друга новост е, че местната власт има допълнителни задължения при констатиране на заболяване по животните. 

Фермерите ще трябва да идентифицират животните, да опазват здравословното им състояние и да документират движението от и към животновъдните обекти. 

Те следва да създадат и изпълнят програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

Актуализирани са също процедурите по лицензиране на употребата, производството, търговията на едро и дребно с ветеринарномедицински продукти (ВМП).

Планирано е по-добро ветеринарно обслужване на животните на територията на дадено населено място. 

За да се изпълняват профилактичните мерки, договорите с регистрирани ветеринарни лекари ще се сключват на териториален принцип. Това важи за лични стопанства и животновъдни обекти, регистрирани по чл.137, които не са си избрали ветеринарен лекар. 

Директорът на ОДБХ определя населените места в съответната област, за които е необходимо ветеринарномедицинско обслужване. 

Ще се определя най-малко по един регистриран ветеринарен лекар за всяко от населените места. 

Не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на индустриални ферми за свине и птици, да сключват такива и със собственици на лични стопанства.  

Минималният брой на посещенията в обектите ще бъдат регламентирани в договорите между директора на ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари.

Вижте още по темата ТУК:

Танева: Даваме 70 млн. евро само за животновъдите в посока биосигурност

Готвят два нови приема по мерки специално за биосигурност

Готови са новите биомерки за животновъдните обекти