Около Кнежа и Бреница, където почвата е сред най-плодородните в региона, цените стигнаха до 1300 лв./дка. Традиционно черноземът е предпочитан от купувачите, но те отчитат и факта, че в този район температурните амплитуди са най-големите за територията на цялата страна и това до известна степен ги прави предпазливи.

Обвързването субсидии-ренти: За и против

„Всяка зима за района на Кнежа се отчитат най-ниските стойности, а през лятото – едни от най-големите горещини. Земята обаче е изключително плодородна и съм готов да платя дори малко повече от това, което се е утвърдило към момента като цена“, коментира Валентин Василев, който наблюдава пазара с намерение да купи.

Той направил собствено проучване и установил, че въпреки перфектния чернозем в този район цената е сравнително ниска и върви така още от миналата година, когато е била с около 5 на 100 под средната за страната.

„Земите в нашия район са наистина плодородни, а и много ниските, и много високите температури не пречат на плодородието. Това е доказано през годините. Не напразно тук е създаден Институтът по царевицата. Преди години имаше и семенен участък за дини. Тогава обаче имаше и поливна система. Ако по някакъв начин беше запазена, сега цените на земята щяха да гонят максимума. Твърдя го, защото знам колко ражда тази земя“, обяснява Тодор Христов, който има свои наследствени около 100 декара само на 12 километра от града, но не иска да продава.

Затова и рентите, които арендаторите дават, са средно поне с около 10 лв. по-високи от тези в целия Северозапад.

Средно с около 10 лева по-малко например получават във Видинско, въпреки че земята около Дунава е по-плодородна. Това обаче се отразява основно на продажната цена, която е около 1400 лв./дка, но в по-неплодородните райони с по-висока надморска височина чувствително пада. Тя е около 800 до 1000 лв./дка в зависимост от отдалечеността от голямата река.

Във Врачанско и Монтанско към момента пък офертите на купувачите вече надхвърлят 1600 лв./дка на свободния пазар, но продавачите са твърде малко. През този месец и цените на ливадите продължават нагоре. Те стават все по-скъпи в Предбалкана, планинските и полупланинските райони, където стигат до 500 лв./дка. Търговията с този тип земеделски площи обаче в региона традиционно е по-слаб.