Общият брой на птиците в България към 31 декември 2016 г. е 13.7 млн. броя, което е с 12% по-малко спрямо година по-рано. Това се казва в анализ на министерството на земеделието и храните (МЗХ).
 
 
Кокошките носачки и подрастващите се увеличават с 2.6% и достигат 7.158 млн. броя. От тях 4.920 млн. броя са стокови носачки, 1.144 млн. са родители и 1.094 са подрастващите. 
 
Птицефермите с 10 хил. и повече кокошки носачки и подрастващи са 69 и в тях се отглеждат 80.8% от птиците или почти 5.8 млн. броя. 
 
 
Броят на живите пилета за угояване към 31.12.2016 г. е с 27% по-малко, но закланите бройлери през 2016 г. са 47.6 млн. броя – това е с 1.1% повече, и е произведено месо с 3% повече спрямо 2015 г., се посочва в анализа, който можете да видите тук
 
Почти 98% от пилетата за угояване се отглеждат в 84 птицеферми с 10 000 повече птици. Края на миналата година пуйките и гъските са съответно с 14.3% и с 6.3% повече спрямо 2015 година, а живите патици са с 8.2% по-малко. 
 
 
Общият брой на другите видове птици (пъдпъдъци, щрауси, токачки) се увеличава с 8.7%.
Произведените яйца в България през 2016 г. са 1.331 млрд. броя, което е с 3.5% повече в сравнение с предходната година. От тях 1.317 млрд. броя са от кокошки. 
 
 
Закланите птици през 2016 г. са 56.2 млн. броя, а произведеното месо е около 109.3 хил. тона или с 3.4% повече спрямо 2015 г. Заложените яйца за инкубация са 118.2 млн. броя, от тях 105.7 млн. броя са от кокошки. 
 
За производство на пилета бройлери са заложени 95.8 млн. броя (81.1% от всички яйца), за патета са заложени 12.2 млн. броя яйца и за производство на кокошки носачки - 8.8 млн. броя. 
 
Реализираните еднодневни птици през 2016 г. са 82.5 млн. броя общо, от които 71.2 млн. броя са пилета от специализирани хибриди за производство на месо, 7.1 млн. патета за производство основно на втлъстен черен дроб и над 3.3 млн. броя сексирани женски пилета за носачки.