Най-значителен дял в обработваемата земя в Кърджалийско се пада на зеленчуците и трайните насаждения, съответно около 47% и 28% за 2019 г. Площите със зеленчуци в областта нарастват над три пъти, а тези с трайни насаждения – около два пъти и половина, заяви зам.-министърът на земеделието доц. д-р Янко Иванов на среща със земеделски производители в Кърджали.

Животновъдите в Хасковско с двойно повече биволи за подпомагане

По думите му друг впечатляващ ръст се наблюдава в броя на отглежданите птици, който в периода от 2014 до 2018 г. е нагоре с 50%.

Той отбеляза, че се увеличават и отглежданите кози и пчелни семейства с около 12% и 6%. Производството на яйца в района нараства два пъти, а това на пчелен мед – с 5%. 

По думите му в Кърджалийска област се отглеждат 6% от поголовието на овце в страната. През 2018 г. техният брой се увеличава с 2% годишно, а добитото овче мляко – с 5%. 

През 2018 г. близо 10% от всички говеда в страната се отглеждат в област Кърджали, което нарежда областта на второ място след Пловдивско. Заявени са с 43% повече говеда по схемите за директна подкрепа спрямо 2014 г.

Създадената в Кърджалийско Брутна добавена стойност се увеличава с 3,1% спрямо 2014 г., като формира около 13% от общата за всички отрасли в района. 

За последните пет години земеделските производители в областта са получили 362,8 млн. лв., което е близо 2,4% от общо предоставения публичен ресурс в земеделието.

Отчита се и чувствително увеличение на заявените площи по СЕПП в областта с насажденията от сливи – четири пъти, орехи – над два пъти, череши – с 33% и слънчоглед – с 36%. Заявените площи с пипер са с 3% повече, като представляват над 7% от общите за страната.

Пред над 180 стопани от областта експерти на Министерството разясниха и новостите около предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По нея за настоящия период в Кърджалийско са влезли около 61 млн. лв. по инвестиционните мерки и над 34 млн. лв. по компенсаторните.