През 2018 г. фермерите в Шуменско са заявили близо два пъти повече площи с лавандула по СЕПП отколкото през 2014 г. Тук се намират близо 10% от общо заявените площи с тази култура за страната. Това заяви зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева по време на информационната среща за директни плащания в Шумен.

Площите с резене завладяват Силистренско

За пет години площите, заети със зеленчуци в Шуменско, също нарастват – с внушителните 83%, а тези с технически култури – с над 57%.

„Значително увеличение е налице и при площите с трайни насаждения – с 63%, за което допринася предоставяната подкрепа в сектора. Отглеждат се основно орехи, винени лозя, сливи и череши. През 2018 г. заявените площи по СЕПП с орехи и сливи нарастват съответно с 32% и 29% спрямо 2014 г.“, уточни Кръстева. Сериозно нараства и интересът към отглеждане на нахут, като една от протеиновите култури с обвързана подкрепа. Само за 2018 г. е налице трикратен ръст на заявените площи по СЕПП на годишна база.

Фермерите в Шуменско са получили 480,4 млн. лв., което е близо 3,2% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.

Акцент по време на срещата бе новата ОСП. Мария Христова от Министерството на земеделието изтъкна, че 30% от бюджета ще са за агроеколия, биоземеделие, хуманно отношение. Работи се активно и по стартиране на мярка за управление на риска. 

Въпросът за преходната национална помощ предизвика значителен интерес сред земеделските производители. 

„България активно води преговори на ниво ЕС и се борим преходната национална помощ да се запази като възможност. Ако това не се случи има риск 80 % от поголовието на овце и кози да остане без подпомагане“, заяви Мария Христова. 

В ресорното министерство се работи и по това, сектор „Пчеларство“ да има своето подобаващо място в новата ОСП и да се стимулира създаването на медоносни култури.