Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов се срещна с представители на птицевъдния сектор в МЗХ.

На срещата птицевъдите поставиха въпроси, които пряко засягат бранша - цените на фуражите и влиянието върху общата себестойност на птицевъдните продукти на пазара, акциза за горивата при птицевъдите и за ДДС върху продукцията. Птицевъдите настояват да се изясни въпроса с отпадъците от кланиците, а също и високата ветеринарномедицинска такса.
 

На срещата са разяснени  основни положения от Общата селскостопанска политика, начините и формите за субсидиране на птицевъдния бранш.

Министър  Цветанов подкрепил идеята за създаване на работна група от експерти от Министерство на земеделието и храните, които да работят съвместно с Научно-консултативния съвет по земеделие, Агробизнес съвета и представители на Асоциацията на птицевъдите, за да се решават важни въпроси в птицевъдния сектор.