Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на Инфлуенца А в животновъден обект за отглеждане на кокошки-носачки в град Асеновград.  В обекта се отглеждат около 154 000 птици, допълват от Агенцията. Болестта е установена, след като регистрираният ветеринарен лекар на фермата е забелязал повишена смъртност сред птиците.

Около засегнатия от птичи грип животновъден обект е определена 3-километрова предпазна зона, в която попадат следните населени места в област Пловдив: община Асеновград - Асеновград и Боянци; община Садово – Моминско. В 10-километровата наблюдавана зона влизат: община Родопи - Крумово, Ягодово; община Садово - Садово, Болярци, Катуница, Караджово, Кочево; община Куклен - Куклен, Руен; община Асеновград - Избеглии, Козаново, Стоево, Златовръх, Мулдава и Лясково.

Предвижда се да бъдат предприети действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици във фермата, за да се ограничи разпространението на заболяването. 

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

През този месец бяха констатирани няколко огнища на птичи грип в животновъдни обекти в областите Хасково и Кърджали. По тази причина БАБХ излезе и с поредица от съвети как ловците и туристите да съдействат за надзора при разпространение на болестта.