Един милион видове в цял свят са застрашени от изчезване, а селското стопанство има най-голям принос за загубата на биологично разнообразие. Нашият одит ще определи колко полезен е приносът на Европейския съюз (ЕС), за да обърне тази ситуация, заяви Януш Войчеховски, член на Европейската сметна палата (ЕСП).
 
Одитът ще включва посещения в пет държави членки – Германия, Ирландия, Полша, Кипър и Румъния. Според плановете докладът трябва да бъде публикуван до средата на 2020 г., се посочва още в прессъобщението на ЕСП.
 
Идеята на проверката е да се оцени приносът на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за периода 2014–2020 г. Одиторите ще проучат дали стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, приета през 2011 г., и правната рамка на ОСП са били добре разработени.
 
Важно е още да се разбере дали Комисията и държавите членки са подобрили приноса на селското стопанство за това биологично разнообразие. И не на последно място, дали Комисията използва надеждна и актуална информация, както и данни за наблюдение и оценка на състоянието на биологичното разнообразие на земеделските земи.
 
Около 85 млрд. евро са заделени за периода 2014–2020 г. за справяне с проблема, сочи статистиката. Подкрепа от ЕС за биологичното разнообразие на земеделските земи идва основно от ОСП, припомнят експертите. Затова одиторите ще наблегнат именно върху изпълнението, мониторинга и оценката на еврофинансиране.
 
Информацията за одита на ЕСП дойде в навечерието на Международния ден на биологичното разнообразие. Той се отбелязва на 22 май от 1992 г. насам, когато бе приета Конвенцията за биологичното разнообразие. Тази година денят минава под мотото „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашето здраве“.