С искания за по-високо заплащане представители на Селскостопанската академия (ССА) се присъединяват към протеста на КНСБ пред Народното събрание днес, 27 юни, когато Бюджетната комисия в парламента ще гласува актуализацията на бюджета на второ четене, съобщава БНТ.

Влизаме ли в неприятната спирала на избори и можем ли да загубим пари по ПВУ?

Синдикатите настояват за увеличаване на минималната работна заплата на 760 лв. и минимум 15% ръст на заплатите в бюджетния сектор. От ССА пък се опитват да извоюват допълнителен бюджет от 5,5 млн. лв. за Академията, който да реши проблема с несправедливото несъответствие в заплатите на една и съща категория учени.

Учените излязоха и с официална декларация, подкрепена от синдикалните организации КТ „Подкрепа” и КНСБ. В нея се заявява, че в бюджетната политика на страната ни се подценява ролята на аграрната наука и Академията, като по-този начин те не могат да изпълняват своите законни функции. Искането за допълнителни средства е подписано от 1500 работници в ССА.

92% от всички сертификати и признати сортове в Патентно ведомство на България са собственост на Академията. Над 160 изобретения и полезни модели са неин продукт. Днес Академията представлява регионална мрежа от 29 научни институти и научни центрове.

Към нея са създадени и действат единствените в България Растителна генбанка, Национален земеделски музей, Централната селскостопанска библиотека, посветени на запазване и поддържане на биологичното разнообразие, културно-историческото наследство в областта на земеделието. Днес ССА е натоварена с нови обществени очаквания за гарантиране на продоволствената сигурност в условията на Зелената сделка и стратегията „От фермата до трапезата, припомнят дейността си учените.

Одобреният бюджет за 2022 г. на ССА  е 32 310 200 лв. Увеличените пари спрямо 2021 г. са 774 000 лв., но са свързани само с повишаване на минималната работна заплата на 710 лв. Учените се надяват исканите допълнителни 5.5 млн. лв. да бъдат гласувани в актуализацията на бюджета.

Още през месец май в открито писмо до премиера и министри на ресори, свързани с дейността на академията, те поискаха среща на високо ниво. „До този момент ръководството на ССА не са получили отговор или покана за среща”, стана ясно от думите на земеделския министър Иван Иванов в отговор на депутатски въпрос.