Ръководството на Селскостопанската академия (ССА) отправи обосновано искане за допълнителен финансов ресурс от 5,5 млн. лв. в бюджетната субсидия на академията, който ще премахне несправедливото несъответствие в заплащането на една и съща категория учени.

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

ССА е първостепенен разпоредител с бюджет и получава финансиране директно от Министерството на финансите. Одобреният за 2022 г. бюджет за нея е 32 310 200 лв. Увеличените пари спрямо 2021 г. са 774 000 лв., но са свързани само с повишаване на минималната работна заплата на 710 лв. 

Къде е проблемът за учените в академията? С Постановление на МС от 2020 г. минималният размер на основната заплата на асистент в държавните висши училища (ВУ) стана 1 300 лв. 

„Прилагането на това постановление доведе до сериозни различия в заплащането (с около 40%) на учени на еднакви длъжности в ССА и във ВУ, отговарящи на еднакви изисквания по закон. Същевременно над 85% от публикационната и иновационната активност в областта на аграрните науки се създава в институтите на ССА", посочва в свой въпрос към агроминистъра депутатът Елисавета Белобрадова, като го пита какво е направило Министерството на земеделието, за да осигури на ССА допълнителен ресурс за второто полугодие на 2022 г. 

В средата на месец май председателят на Селскостопанската академия изпрати писмо до премиера, министрите на финансите, земеделието, образованието, околната среда, иновациите и растежа и до съответните председатели на комисии. В него се посочват драстично намалелите средства за аграрна наука през последните 20 години, както и изследователи в институцията – от 786 души през 2003 г. до 479 души през 2021 г.

Подчертава се, че в същото време към аграрната наука има големи очаквания във връзка със Зелената сделка на Европа. На финала се изразява желание за среща на високо ниво за обсъждане на проблема и решенията му.

До този момент ръководството на ССА не са получили отговор или покана за среща”, информира министър Иванов, но допълва, че от академията настояват при актуализацията на държавния бюджет исканата сума от 5,5 млн. лв. да бъде гласувана. „Становището на ССА е отразено в официалното становище на Министерството на земеделието при междуведомственото съгласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.” уверява Иван Иванов.