Проектът на Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания предлага множество промени, сред които освен въвеждане на модулирана ставка и разделяне на схемата за подпомагане на млечни крави, но и такива под селекционен контрол, с подпомагане до първите 250 животни. Проектът предвижда още схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол да се раздели на две самостоятелни схеми. Също така създаване на нова схема за обвързано подпомагане на млечни крави в планински райони, научи Фермер.БГ.

 

Само млечните овце ще доказват продукция по наредбата за директни плащания

 

От Министерство на земеделието и храните (МЗХ) коментираха за Фермер.БГ, че проектът на наредбата тече за обсъждане в момента. От агроведомството са категорични, че след приключване на дискусиите, проектът ще влезе в сила.

 

По схемите за обвързано с производството подпомагане ще се прилагат следните схеми:

 

-          схема за обвързано подпомагане за млечни крави;

-          схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол;

-          схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни);

-          схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;

-          схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол.Както Фермер.БГ пръв писа проектът на наредбата предвижда и много промени за овцевъди, като при тях за периода 2017г.- 2020г. ще се подпомагат овце-майки и кози майки само в планински райони и такива под селекционен контрол, а продукцията си ще доказват само фермерите, ангажирани в млечното овцевъдство.

 

Млечни крави

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко.

 

 

Земеделските стопанин трябва да са реализирали на пазара количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на най-малко 1 500 кг. мляко от млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони и най-малко 2 000 кг. мляко от млечна крава за животните в останалите стопанства за периода от 1 януари до 31 декември през годината на кандидатстване.

 

Помощта по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави се изплаща до 250-то допустимо за подпомагане по схемата животно в стопанството.

 

Млечни крави под селекционен контрол

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които оглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави от една порода с предназначение за производство на мляко, които са под селекционен контрол.

 

 

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

Животновъдите, имащи желание да получат субсидия по схемата, трябва да са реализирали на пазара количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на най-малко 4 000 кг мляко от млечна крава с изключение на кравите от застрашените породи съгласно Приложение № 6 за периода от 1 януари до 31 декември през годината на кандидатстване.

 

Млечни крави в планински райони

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си и са заявили за подпомагане от 5 до 9 (включително) крави с предназначение за производство на мляко и чиито стопанства са в планински район.

 

 

За да се възползват от подпомагането, земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

Месодайни крави и/или юници

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече месодайни крави и/или юници с предназначение за производство на месо.

 

 

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави и/или юници най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

Животновъдите трябва да докажат новородени телета за стопанството, съответстващи на поне 0.4 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 януари до 31 декември през годината на кандидатстване. Помощта по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници се изплаща до 250-то допустимо за подпомагане по схемата животно в стопанството.

 

Месодайни крави под селекция

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които оглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода с предназначение за производство на месо под селекционен контрол.

 

 

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените животни най- малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

 

За периода от 1 януари до 31 декември през годината на кандидатстване, животновъдите, трябва да докажат новородени телета за стопанството съответстващи на поне 0.5 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно.