Клането на прасета от защитени и наблюдавани зони за Африканската чума по свинете (АЧС) ще бъде разрешено и в кланици, които са извън територията на тези зони.
 
 
Това предвижда промяна в Наредба № 102 от 21 август 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им.
 
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане днес предложението за измененията. Според ресорния зам.-министър на земеделието, храните и горите д-р Янко Иванов в сегашния вариант на наредбата, който изисква собствениците да извършват клането на животните само в кланици на територията на защитената и наблюдаваната зона, са изпуснати думите „по възможност“.
 
Предложението е те да бъдат включени възможно най-скоро. Така срокът за обществено обсъждане на промените е съкратен от един месец на 14 дни.
 
„С допълнението на текста се осигурява правилно транспониране на текста на директивата, който дава възможност животни от наблюдаваната зона при необходимост да могат да бъдат незабавно заклани и в определена от БАБХ кланица извън защитната и наблюдаваната зона“, коментира д-р Иванов в доклад за предлаганите промени.
 
Снимка: МЗХГ
 
Документът припомня, че при липсата на ваксини или лечение на заболелите животни, единственият начин да се контролира и ограничи разпространението на АЧС в засегнатите територии е тотално унищожаване на заразените и контактните животни и прилагането на строги мерки за ограничаване на придвижването на свине или продукти, добити от тях.
 
„Предвид факта, че основният процент от свинете в България е съсредоточен в индустриалните ферми, в случай на разпространение на заболяването, секторът ще претърпи огромни загуби. В 63 индустриални обекти в цялата страна се отглеждат общо 456 690 свине, което представлява 93 % от общия им брой. Загубите за свиневъдния бизнес (преки и косвени) в национален мащаб биха достигнали приблизително половин милиард лева“, изтъква зам.-министърът.
 
Докладът представя и актуалната ситуация с инфекцията в Румъния. Броят на огнищата в там наближава 800, като епизоотията през последните седмици засегна бизнеса на румънските фермери, като са умъртвени хиляди животни. 
 
Румънски фермери обявиха, че над 65 хил. прасета ще бъдат пожертвани в цялата страна заради вируса, който е открит в окръзи като Сату Маре, Бихор, Констанца, Яломица, Браила, Калъраш и други. По данни на Евростат през първите четири месеца на 2018 г. вносът на свинско месо е нараснал с 30% спрямо предходната година, достигайки 140 млн. евро през април. През 2017 г. румънците са консумирали свинско месо от внос на стойност 475 млн. евро.