Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки е записано в дневния ред на пленарното заседание на Народното събрание на 15 януари. Вносител на законопроета е проф. Свела Бъчварова и група народни представители.

 

Промените са минали през дебат в парламентарната комисия по земеделие, приет е и доклад на комисията. В Законопроекта е предвидено създаването на нов член, с който се разписва производството на оцет. В новия чл. 223А е записано: „Който произвежда, разпространява, продава, влага или предлага за консумация оцет в нарушение на този закон, се наказва с глоба в размер от 1000 лв. до 5000 лв. – за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 5000 лв. до 10 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци“.

 

Съгласно промените в закона „оцет“ е продукт, получен чрез провеждане на оцетно-кисела ферментация от оцетно-кисели бактерии на продукти от грозде, вино, плодови вина и водоалкохолни смеси, с общо кисело съдържание не по-малко от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина. Не се допуска означаване с наименованието „оцет“ на продукти, съдържащи синтетична оцетна киселина.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!