На проведени вчера заседания на две работни групи в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) са били взети конкретни решения във връзка с промени в Националната програма по пчеларство 2014-2016 г. и в Закона за пчеларството, информира инж. Михаил Михайлов, председател на Съюза на българските пчелари.

 

Постоянната работна група по изменение и допълнение на Националната програма за развитие на пчеларството (НПРП) 2014-2016 г е взела следните решения:


По приемане на лимитите (пределните цени) в отделните мерки от НПРП 2014 г.
1. Запазват се стойностите на лимитите от миналата година на всички препарати
2. Същото се отнася и за анализните сертификати
З. За кошерите – намалява се лимита за ДБ с 2 магазина на 110 лв. и на ДБ с 1 магазина - на 80 лв. и за майки - 18 лв.


По приемане на бюджетите
1. Прие се вариант ІІ, като наличният бюджет от 4 436 150 лв. се преразпредели така, че в мярка „А” и ,,Д” да има по 150 000 лв., за сметка на препаратите, които станаха 2 500 000 лв.
2. Периодът на приемане на документите при кандидатстване се прие да бъде 2 седмици или 10 работни дни.

 

Работна група по изготвяне проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пчеларството е взела следните решения:


Предложени са били две възможности за представителство на пчеларите в МЗХ:
1. Консултативен съвет по Закона за администрацията;
2. Една или няколко национално представителни организации, обединяващи всички организации.

3.На проведеното заседание на работната група е бил разгледан и въпросът за настаняването на пчелните семейства в населените места, но решение по казуса не е била взето.

Инж. Михайлов изрази и своето становище по темата за представителството на пчеларския бранш в МЗХ: „Законът обхваща дейностите на пчелари те от различни области - производители на пчелни продукти, майкопроизводители, търговци и преработватели. Тъй като не е създаден закон за браншовите организации, представляващата организация не може да бъде браншова, а такава, създадена по ЗЮЛНЦ в обществена полза. В този закон има само два вида организации: сдружения и фондации. Тъй като при нас няма фондации, а само сдружения, то национално представената организация може да бъде само сдружение. От друга страна, тази организация трябва да води регистър на пчеларите от трите сфери на дейности, т.е да бъде браншова, което е невъзможно”. Според него може би трябва да се обособят три организации, които да представляват пчеларите от трите дейности.


Следващото заседание на работната група за изменение на Закона за пчеларството е насрочено на 7 ноември от 1З ч.


© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!