Преходните и заключителните разпоредби на проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за туризма предвиждат и някои изменения в отделни текстове на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на растенията и Закона за фуражите, съобщиха от Правителствената информационна служба.

 

Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за приемане на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Промените са продиктувани от необходимостта за оптимизиране и прецизиране на данните и документите, чието представяне се изисква от заявителите на някои административни услуги – това са част от аргументите, изложение по време на заседанието на Министерския съвет.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!