Млекопреработвателният сектор в страната е в подем през тази година, сочат данни на Министерството на земеделието, храните и горите за периода от януари до септември.
 
 
Количествата сурово мляко, преработени в сектора, се увеличават с 11% от 430.315 млн. литра за деветмесечието на миналата година до 478.122 млн. литра за същия период на 2017 г. Над 90% от използваната суровина е краве мляко. При него ръстът е с 12% - от 396.915 млн. литра на 445.505 млн. литра.
 
Оживлението в сектора се обяснява с относителния недостиг на сурово мляко в целия Европейски съюз, който доведе до сериозно повишение на цените от есента на миналата година досега.
 
Българските преработватели са произвели през деветмесечието на тази година 47 670 тона краве сирене или с близо 15% повече, отколкото през същия период на 2016 г.
 
Единственият продукт, при който се наблюдава спад на производството в сектора, е кравето сирене с добавени растителни мазнини. Разяснителните кампании за вредата от влагането на евтини палмови масла в млечните продукти изглежда, че дават резултати.
 
По-строгите правила на пазара за етикетирането на млечните произведения и повишената взискателност на клиентите са довели до намаляване на количествата имитиращи продукти с близо 4% - от 11 253 тона на 10 813 тона през деветмесечието на тази година.
 
Същественото поскъпване на кравето масло, както на нашия, така и на европейския пазар, е мотивирало българските преработватели. До края на септември 2017 г. те са произвели 716 тона или с 11% повече спрямо съпоставимия период 2016 г.
 
Оживлението в сектора обхваща и заквасените млека. Произведените през деветмесечието на тази година количества са 125 574 тона или с 12% повече от същия период на предишната година.