Към 2025 г. се очаква млечните крави у нас да намалеят до 190 хиляди глави. Спадът в производството на мляко обаче ще е по-умерен поради ръст в продуктивността, прогнозират от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) в своя месечен бюлетин.

Гласувайте: Какви ренти се изплащат за стопанската 2021/22 година?

Намалението в производството на мляко се прогнозира да бъде 12% за периода 2021-2025 г. спрямо предходните пет години. До края на 2025 г. ще бъдат произведени 780 хил. тона, смятат анализаторите.

За млечните овце-майки поголовието ще падне до 820 хиляди глави, като спадът за 2021-2025 г. спрямо 2016-2020 г. се предвижда да бъде 8%. Очаква се концентрацията на производството да продължи, а количеството овче мляко да остане близко до това от последните години – 70-75 хил. тона.

Според доклад на Изследователския институт по храни и аграрна политика (FAPRI) към Университета в Мисури спадът в млечнотo стадо на ЕС, съчетано с нарастващите разходи за фуражи и торове, вероятно ще доведе до трайно намаление на производството на краве мляко в Съюза. 

Измененията в политиката за по-високи екологични изисквания към производството ще са друг ограничаващ фактор, наред с последствията от Ковид-19 и войната в Украйна. 

Колебанията във вноса на Китай са друг фактор, който води до несигурност на глобалните пазари. Политическите промени по света, свързани с нарастване на протекционизма и субсидиите за стопаните в някои страни, ще са пречка за глобализация на пазарите. 

Изкупната цената на млякото в ЕС ще продължи да нараства, което ще затрудни превръщането на Съюза във водещ износител в света, твърдят анализаторите.