Българският аграрен учен проф. д.с.н Живко Данаилов беше удостоен с почетното звание “Доктор хонорис кауза” – диплома, медал и мантия за заслуги в селскостопанската наука и образование и за укрепване на международните връзки от Руския държавен аграрен университет – Московска селскостопанска академия “К. А. Тимирязев”, по случай 150 годишния юбилей на академията. В 150-годишната история на Тимирязевската академия проф. Живко Данаилов е единственият българин-випусник, удостоен с това почетно звание.
 
Проф. Данаилов завършва Тимирязевската академия през 1969 г., а през 1973 г. защитава дисертация в катедрата по “Генетика, селекция и семепроизводство на културните растения” в същата академия.
 
Научната му дейност (от 1973 до 2010 г.) изцяло преминава в бившия Институт по генетика при БАН в г. София (сега Институт по физиология на растенията и генетика - БАН), в който е ръководил секция “Приложна генетика”, а през периода 2004 -2010 г. е заместник директор. Работи в областта на генетиката и селекцията на културните растения, има повече от 200 научни и научно-популярни статии, включително 6 брошури и книги. Той е един от най-известните селекционери на домати в България, автор и съавтор на 27 сортове и хибриди домати, които се търсят от производители и любители градинари, поради високата им продуктивност и характерните за българските домати вкусови качества.
 
В научноизследователската си дейност проф. Данаилов създава многобройни двустранни сътрудничества и поддържа тесни контакти с редица научни институти , включително и с Тимирязевската академия.
 
Носител е на редица награди: “Почетна значка за заслуги като изобретател”, „Иноватор на годината – 2011 г.”, вписан е в „Златната книга на българските откриватели и изобретатели“.
 
От 2010 до 2013 г. е председател на постоянната Научно-експертна комисия по Селскостопански науки към Фонд “Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, а от 2013 г. и понастоящем – член на същата комисия.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!