Дебатът за бъдещето на най-старата политика на Европейския съюз (ЕС) - Общата селскостопанска политика (ОСП) извежда все по-ясни и конкретни позиции от страна на държавите-членки. 
 
 
В сектора в България оживено се коментират директните плащания, таваните върху тях, обвързаната подкрепа и новите понятия, които Европейската комисия иска да бъдат формулирани и въведени в следващия програмен период. 
 
Фермер.БГ се обърна към един от специалистите в агросектора и бивш министър на земеделието проф. Димитър Греков какво е неговото виждане по тези въпроси. 
 
„Мисля, че директните плащания не трябва да бъдат на площ, а на произведена продукция. Това ще стимулира и други производства, които са свързани с това не да продаваме суровина, а да получаваме повече добавена стойност от преработването на тази суровина“, посочи професорът, който в момента е директор на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрен университет – Пловдив. 
 
Според него по този начин ще има добавена стойност не само като финанси, а и в повече работни места. 
 
 
„Оттук и повече хора, които да се квалифицират и образоват в тази насока. 
Мисля, че трябва да се помисли в тази насока – плащането да не е на площ, а на произведена продукция“, обясни проф. Греков. 
 
Едно от новите понятия, които трябва да се формулира от земеделската общност у нас е „истински фермер“, като то трябва да замени използваното досега „активен фермер“. 
 
„На първо място, истинският фермер първо трябва да бъде образован“, каза проф. Димитър Греков. 
 
Това според него е основно и ключово за развитието на селскостопанския сектор за в бъдеще
 
„Мина времето, когато трябваше да се регистрираш като земеделски производител и да започнеш отначало. Дори съм убеден, че в новата ОСП трябва да има залегнало задължителна образователна квалификация. Не говоря само за висше образование. Говоря за такава компетенция, която да я има човек, за да може не само да управлява стопанството си, а да може сам да кандидатства, сам да достига до това, което му е необходимо като информация“, отбеляза професорът. 
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg