Една от основните дискусии на последното заседание на Съвета на министрите по земеделие и рибарство, бяха относно трудностите на пазара на захар в ЕС. По последни данни на ГД АГРИ цените на захар са достигнали рекордно ниско ниво от средно 346 евро/тон.

 

Постигнаха компромис при преизчисляването на налозите на захарта

Във връзка с тенденцията на свръхпроизводство, след отпадането на квотния режим от 1 октомври 2017 г., Италия призова ЕК да активира необходимите мерки предвидени в Регламент № 1308/2013 за балансиране на пазара. Комисарят по земеделието Фил Хоган отхвърли искането, тъй като активирането на подобни инструменти ще изпрати погрешен сигнал на индустрията и сериозно ще отслаби стимула за саморегулиране. Такива мерки няма да имат положителен ефект върху сектора, а стабилизирането на цените на захарта ще е минимално.

Комисар Хоган отбеляза, че ситуацията е наистина трудна и че изкупните цени през първото тримесечие на 2018 г. са намалели драстично, като резултат от увеличение на производството със средно 26%. Същевременно има значително нарастване на износа и намаление на вноса. Прогнозира, че в рамките на пазарните 2018/2019 и 2019/2020 години ще се наблюдава постепенно намаляване на производството на захарно цвекло, включително обусловено и от климатичните условия. След края на квотния режим пазарът се задвижва от търсене и предлагане, а играчите му трябва да се адаптират към пазарните сигнали и да вземат бизнес решения въз основа на логиката на дерегулиран пазар.

В заключение Хоган посочи няколко мерки, налични в рамките на програмите за развитие на селските райони, които биха могли да се използват за подобряване на конкурентоспособността на селскостопанските предприятия и разработване на нови пазарни възможности за производството на цвекло" като: инвестиции в стопанства, инструмент за стабилизиране на доходите, подкрепа за застраховане на реколтата, взаимни фондове или други инструменти за управление на риска, за да се компенсират загубите, причинени от неблагоприятни климатични условия или болести по растенията, както и действия за предаване и информиране на земеделските стопани и производителите на храни.