Българското председателство даде възможност на държавите членки на ЕС да се доближат до обща визия за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., като прие Заключения на председателството по темата.
 
 
"Заключенията съдържат визия за основните елементи на бъдещата ОСП, която споделя мнозинството от държавите членки. Ето защо бих искал да благодаря на всички мои колеги в Съвета и техните екипи за духа на съгласие, за консенсусното настроение и за цялата упорита работа и доброто сътрудничество през последните месеци ", заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
Заключения призовават за увеличаване на добавената стойност на ОСП, държавите членки да бъдат оправомощени да вземат решения, отговарящи на местните нужди и специфики, да се засили устойчивостта на селскостопанския сектор, да се насърчава приносът на ОСП към екологичните цели и да се подобри качеството на живот в селските райони.  
 
Обобщенията на страните от ЕС ще послужат на Комисията при подготовката на предстоящото законодателно предложение за ОСП. Те идват след три месеца на интензивни преговори между държавите членки.