От 2015 г. европейското законодателство изисква директните плащания на един бенефициент в размер над 150 000 евро да се намаляват с най-малко 5%. Посочената цифра е минималната възможна за прилагане. Прилагането на Схемата за преразпределително плащане с бюджет от поне 5% от тавана за директни плащания може да бъде алтернатива на намалението на директните плащания.

 

През 2015 г. България ще прилага максимално допустимия лимит от 30 ха за площите, отговарящи на условията за преразпределително плащане. По-високото плащане за първите 30 ха от стопанството ще бъде приложено с цел да се увеличи заетостта и да се вземе предвид разнообразието в българските стопанства, които се ползват от директно подпомагане.

 

Според МЗХ „избраният лимит от 30 ха е най-подходящ с оглед на структурата на земеделските стопанства, които получават директни плащания, в България“. В нотификацията по схемата МЗХ е записало: „Намалението на плащанията се прилага с цел осигуряване на по-справедлив подход за допълване на доходите на земеделските стопани и избягване на получаването на непропорционално високи суми от малък брой големи бенефиценти.

 

Този вариант на намаление на плащанията удовлетворява очакванията на преобладаващата земеделска общност“. Размерът на конкретната окончателна ставка на декар ще се формира ежегодно като се отчитат всички допустими за подпомагане първи хектари по СЕПП, които имат бенефициентите по Схемата за преразпределително плащане.

 

 

ВИЖТЕ ТУК:

 

 

Преразпределително плащане и намаление на плащанията- нотификация, изпратена до ЕК


 

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!