Семинар на тема „Добри растителнозащитни практики при борбата срещу болести и неприятели при лозата“ ще се проведе в Сандански. Информационната среща ще се състои на 27 април.
 
 
Организатори на форума са Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).
 
[news]
На семинара Любомир Терзиев – гл. инспектор, ИАЛВ - Благоевград ще представи на земеделските стопани добрите растителнозащитни практики при борбата срещу болести и неприятели при лозата. Лекторът ще запознае гостите с техники за торене при лозата.
 
Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - Благоевград ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 на земеделските стопани, отглеждащи лозя.
 
Събитието е безплатно и отворено за всички. То ще се проведе в Сандански, обл. Благоевград, бул. „Свобода” № 20, ет. 1 (сградата на МИГ - Сандански)