Изискванията, които се въвеждат с понятието активен фермер  ще важат единствено за получаване на европейските средства за подпомагане, заяви за Фермер.БГ Наталия Тодорова, изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). 
 
Условията, на които трябва да отговаря един фермер, за да бъде определен като активен фермер са, че той трябва да бъде регистриран земеделски производител, минимум 1/3 от доходите му да са от земеделско производство или производство от обработка на първична селскостопанска продукция и да бъде регистриран с код на стопанска дейност – упражняване на селскостопанска дейност.
[news]
Тези изисквания според Националната асоциация на зърнопроизводителите са добри като мерки, тъй като малко или много ще възпират, всички които биха искали да злоупотребяват със средства, предназначени за земеделие, но реално отиват другаде.
Проблемът обаче според НАЗ е в това, че изискванията за активен фермер, така както са записани в проекта на Закона за подпомагане на земеделските производители обаче, важат само за схемите по директните плащания, тоест за средствата гарантирани от Европейския земеделски фонд. Те няма да бъдат валидни за преходната национална помощ, която ще се прилага в България до 2020 г.
 
„Тоест държавата слага изисквания за европейските средства, но не поставя същите тези изисквания и за националните доплащания, което е необосновано!, посочи пред Фермер.БГ Наталия Тодорова от НАЗ и допълни, че не са ясни и аргументите защо Министреството на земеделието е подходило по този начин. 
 
Именно затова и Националната асоциация на зърнопроизводителите настоява всички производители, които кандидатстват независимо за европейски или национални средства, които са в подкрепа на земеделието, да отговарят на едни и същи изисквания за активни земеделски стопани. 
 
Това цели всички средства да отиват в реалните производители, тъй като по старата програма по директните плащания има регистрирани общински предприятия, министерства, общини и т.н., което е недопустимо., заключи Наталия Тодорова.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!