Откакто се заговори за въвеждане на поземлен данък за над 20 хил. дка, мненията тръгнаха в срещуположни посоки. Предложението за законодателна промяна си има своите поддръжници и противници. Сред читателите на Агри.БГ редовно се вихри спор под статии. Ето какви коментари преобладават и какво сочат резултатите от нашата анкета по темата.

Новият данък за земята - удар под кръста за малките фермери?

Поземленият данък за чия сметка ще е, пита нашият читател „Против“ и продължава: „Редно е да го поеме арендаторът! Или собствениците на земи трябва да получават от арендатора пропорционална част от субсидиите, които му се изплащат.“

С него не е съгласна „Леля Зелка“, която недоумява: Защо арендаторът да поема данък за чужда собственост? Той така или иначе плаща данък върху печалбата и върху субсидиите. Редно е данък да се плаща от собствениците. Ако имате апартамент, който давате под наем, кой дължи данък – наемателите или собствениците?“, прави сравнение читателят.

Един от застъпниците на идеята да има поземлен данък е аграрният икономист Кирил Боянов, но при условие че той е за всички и е диференциран по култури, райони, категория на земята. Според него облагането дори само с 10 ст./дка ще позволи развитие на напоителната система.

Тази гледна точка обаче не се споделя от „Димитрова“, която е категорична: „Който допусна разсипването на изградената поливна система и построяването на ВЕЦ-овете на политици на язовирите, да я изгради наново сега, а не да грабят все от хората.“

С въвеждането на поземлен данък държавата може да регулира пазара на земя и да спре разграбването й, смята още Кирил Боянов. Не на това мнение е „Zemedelec“, който твърди, че „Няма нужда държавата да налага повече данъци. Така ще изгони външните инвеститори. А външните инвеститори, купувайки земя, внасят в бюджета на нашата държава пари.“ 

На срещуположното мнение е Станимир Жеков, който пише: „Нека държавата да измисли начин за оземляване на желаещите да се занимават със земеделие. Единственият начин е чрез данъци да се принудят да продават и държавата да купува земя и да я предоставя за оземляване“, убеден е той.

За „Един“ пък поземленият данък би бил стъпка към „национализация“: „Сега ще им сложим данъче, после второ и трето, докато собственикът няма интерес да притежава земя и я продаде на безценица!“.

Наред с данъка върху земята се прокрадва идеята за налагане на корпоративен данък върху рентата за определени декари. „Както плащат бабите и дядовците ни на село данък за дворните си места без никакъв доход и субсидия, така е редно и земеделската земя да се облага с данък, особено собственици с над 500 дка земя, които получават доходи в ренти в милиони“, категоричен е „Зс“.

А докато чакаме какво ще се случи с проектодокумента, нека видим какво отговорихте на нашия въпрос: „Одобрявате ли предложения данък за едрите земевладелци?“. Досега в анкетата са се включили 267 участници.

Разделяйки отговорите с ДА и НЕ, преобладават поддръжниците (62%) на идеята земята да се облага с налог. Най-много (29%) смятат, че данък за едрите земевладелци трябва да има, тъй като по този начин ще се влеят милиони левове в държавната хазна.

18% също за ЗА, но при условие че данъкът е за всички собственици на земя.

Други 15% също одобряват идеята, но допълват, че не трябва да се работи на парче, както каза и министър Танева, а да се помисли за цялостно уреждане на поземлените отношения и най-накрая да се приеме новият Закон за земята.

На другия полюс, там където са "недоволните" от подобна идея за поземлен данък, са 28% от анкетираните. Според 11% данъкът ще доведе до повишаване на арендата и ще удари малките фермери, а други 10% са убедени, че промените в закона са дискриминационни и нарушават правото за собственост, както твърди и Стайко Стайков от БАСЗЗ.

Едва 7% смятат, че няма нужда от нов данък, защото земевладелците и сега плащат достатъчно налози и такси. Останалите 5% от анкетираните не могат да преценят ситуацията и не изказват мнение.

Каквото и да се реши в крайна сметка, едно е сигурно – всичко трябва да е аргументирано и ясно разписано. В противен случай, както казва читател на Агри.БГ: „Отново ще се даде храна за корупция. Фиксирайте го тоя данък, не се правете на луди!“.