Сушата трябва ли да доведе до намаляване на рентата за декар?

Резултати