Производителите на тютюн в Кърджалийско и Родопите са на ръба на оцеляването и масово зарязват отглеждането на растението, което се пуши. Стопаните са се ориентирали към какъвто и да е зарзават, а последно изплатените субсидии са похарчили за да върнат вересиите в магазините и заемите към свои познати.

До миналата година в Източните Родопи засетите площи с тютюн са били около 63 000 декара, а тази са подготвени  два и половина пъти-по малко. Фермерите загробват традиционния си поминък с аргумента, че през последната есен суровината им е била изкупувана на безценица. Тогава търговските дружества плащаха по 2,53 лева за килограм суров тютюн, а някои не са платили още, заради което ще им бъде пратена прокурорска проверка.

Отпадането на премиите за килограм тютюн и перспективата след 2012 г. да няма и национални доплащания, също ги води до отказ. В община Кирково над 70 на сто от стопаните тази пролет не са сяли.