До 31 август стопаните от областите Ямбол и Бургас, отглеждащи овце-майки и/или кози майки, засегнати от чумата, могат да кандидатстват за de minimis. 
 
 
Финансовият ресурс по схемата е 2 491 390 лв. Калкулираната единична ставка е 55 лева за една овца-майка и за една коза-майка. Увеличена е и единичната ставка от решение на УС на ДФ „Земеделие“, т.1.4 и т.1.5 от Протокол №128 от 18.07.2018 г. от 14 лева на 22 лева за една овца-майка и за една коза-майка.
 
До момента Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) извърши плащания по помощта de minimis на общо 364 стопани от седемте общини с въведени ограничения заради чумата (PPR) за близо 2 050 000 лв. По схемата обезщетения получават не само стопаните на евтанизираните животни, но и всички останали, които подлежат на възбрана за реализиране на млечни и месни продукти извън ограничената зони.
 
Точно преди седмица ДФЗ започна изплащането de minimis предвиден за овце-майки и кози-майки заради проблемите в сектора и ниската цена на млякото. До момента са преведени 15,200 млн. лева на 8 191 земеделски стопани от цялата страна. Ставката за подпомагане тук на глава животно е 15 лв. 
 
Превеждането на субсидиите по тази национална минимална помощ ще продължи. Средства ще бъдат изплатени на всички животновъди, кандидатствали по схемата, след приключване на допълнителните административни проверки, които служителите на ДФЗ са задължени да извършат.
 
Остава обаче недоволството на фермерите, отглеждащи крави и биволи, чиято ситуация е не по-малко тежка. Редица животновъди се оплакват, че от месец декември до момента не са получили плащане по обвързана подкрепа, което ще затрудни и обезпечаването на животните с храна за зимата. Други наши читатели пък коментират:
 
„Колеги от Хасково и Стара Загора публикуваха писмо, което е трябвало да са го предали на 19.07 в министерството. В него се иска 150 лв. de minimis за крава, тъй като, дайте да не се лъжем, кравите хранят народа. А себестойността на кравето мляко е обидно висока и загубите за всеки литър се поемат от стопанина. Ако ще се прави нещо, трябва да бъде организирано. Да седиш и да чакаш някой да се сети, че идва зима и всички малки екзотики се пресушават, а остават само големите, верни, забравени крави- няма да стане“.
 
На 17 ноември беше изплатен de minimis на фермери, които отглеждат млечни крави и/или биволици, месодайни крави, овце-майки и/или кози-майки. Плащането надхвърли 6,158 млн. лева, а стопаните между които се разпредели сумата бяха 14 902 на брой.
Тогава размерът на ставката беше индивидуален, като се определи както следва:
 
• за земеделски стопани, отглеждащи над 10 броя млечни крави и/или биволици – 7 лв./ животно;
• за земеделски стопани, отглеждащи над 5 броя месодайни крави – 7 лв./ животно;
• за земеделски стопани, отглеждащи над 50 броя овце-майки и/или кози-майки – 3,73 лв./животно.